کمیته بین المللی علیه اعدام: همزمان با مصاحبه روحانی در مورد بیلان کار ۱۰۰ روز حکومت٬ ۱۱ نفر در قزل حصار اعدام شدند

2103 5641 کمیته بین المللی علیه اعدام: همزمان با مصاحبه روحانی در مورد بیلان کار ۱۰۰ روز حکومت٬ ۱۱ نفر در قزل حصار اعدام شدند

همزمان با مصاحبه روحانی در مورد بیلان کار ۱۰۰ روز حکومتش٬ ۱۱ نفر در قزل حصار اعدام شدند!

روحانی به اعدامها در دوره ریاست جمهوری اش اشاره نکرد تا اعلام کند که فقط در این زمینه بسیار موفق بوده است!

بیش از ٣۰۰ نفر در دوره ۱۰۰ روزه حکومت معتدل جناب روحانی جلاد لبخند بر لب٬ به آرامی و بی سر و صدا اعدام شدند. جنبش ملی اسلامی و دنبالچه های حکومت اسلامی در این مورد سکوت کرده و اکنون مشغول ابراز خوشحالی از توافقات هسته ای رژیم اسلامی هستند.
روز سه شنبه ۵ آذر ماه ۱٣۹۲٬ زندان قزل حصار روزی خونین را پشت سر گذاشت. قتل دسته جمعی ۱۰ مرد و یک زن٬ به اتهام مواد مخدر٬ اینرا البته قبلا به زندانیان اعلام کرده بودند٬ گفته بودند با اعلام نتایج ژنو ٬ همه شما را اعدام خواهیم کرد. اولین اعدام دسته جمعی بعد از این توافقات روز سه شنبه در قزل حصار انجام شد. و زندانیانی که در این قتلگاه در انتظار اجرای حکم اعدام هستند٬ به اعتصاب غذا دست زدند. هرانا اعلام کرد که ۱۸۰۰ نفر در اعتصاب غذا هستند. این زندان ۲۰۰۰ نفر محکوم به اعدام دارد. گروگانهایی که رژیم فاشیست اسلامی آنها را نگه داشته تا هر گاه بخواهد زهر چشم بگیرد دسته دسته آنها را اعدام کند.
روحانی برای وقت خریدن و نجات دادن نظام اشان از دست مردمی خشمگین و منزجر از آخوند و حکومت اسلامی٬ میخواهد بکشد و از طریق چوبه های دار مردم را ساکت کند. از آنطرف پروسه کوتاه آمدن رژیم اسلامی و عقب نشینی رژیم از شعارهای ضد امریکایی و زانو زدنش در مقابل امریکا و دوول غربی را بعنوان پیروزی به افکار عمومی بفروشد تا مانع بهم ریختن اوضاع و از دست رفتن کنترل شود.
کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن محکوم کردن شدید جنایات و قتل ۱۱ نفر در قزل حصار به همه مردم آزاده در ایران میگوید که اعتراض به اعدامها در ایران٬ اعتراض و مبارزه علیه کلیت این حکومت نکبت اسلامی است. باید متحدانه علیه اعدامها بپا خاسته و بهر طریق ممکن اعتراض کنیم.
کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۷ نوامبر ۲۰۱٣

Advertisements
This entry was posted in armando96 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s